Det ble ikke født noen ulvehvalper i Norge i 2007. Det bekrefter at ulven er sterkt truet av utryddelse og innavl.
I tillegg går rykte om at våre kjære miljømyndigheter vil ta ut dvs. drepe 4 ulver som er utenfor det såkalte ulveområdet (Kjoppanskjølen og Osdalen).
Derfor sier jeg som Natur og Ungdom; Jens har ingen tillit.
Hva da med herr Solheim. Har han noen tillit?

Dag Wærner