Mother Earth Blues Vol 1. is a charity cd to help the Green Warriors Of Norway’s fight to save the last few Norwegian wolves. In Norway the wolves are now on the Red List meaning that they are in danger of being extinct. The Norwegian authorities still issues licenses to shoot wolves.

BRUCE OG JEG.
For en tid tilbake bestemte jeg meg for å lage en protest mot at miljøvernminister Bjørnøy tillater at de norske ulvene blir utryddet fra norsk natur. Norge har skrevet under på Bern konvensjonen hvilket forplikter oss til å ta vare påutryddingstruede arter. Ulven står nå på den såkalte rødlisten noe som betyr at den er i sterk fare for å bli utryddet. Men dette benekter miljøvernministeren og tillater ulvejakt.
Min protest kommer bla. i form av en cd. For å få medias oppmerksomhet bestemte jeg meg for at den måtte inneholdeknallsterk musikk og ditto kjente artister. Stor var min forundring da Tony Joe White mailet meg og foreslo å kalle cd´nMother Earth Blues. Enda større da faxen om at selveste Bruce Springsteen ville delta tikket inn. Har jeg lykkes? Selv mener jeg absolutt at det har blitt en meget bra cd. Hva sier så publikum? Dette er en meget bra cd, er gjennomgangstonen!
Ikke minst er også omslaget blitt bra. Takk Jan Petter Bratsberg for ditt fine maleri!
Åpningssporet vil glede alle Pink Floyd fans. Det er Roger Waters gitaristen Snowy White som leverer en knallsterk låt. Det er kanskje ikke nødvendig å legge till at overskuddet fra salget i sin helhet går til arbeidet for at vi fortsatt skal ha ulv i norsk natur og at undertegnede er styremedlem i Norges Miljøvernforbund.
Se www.nmf.no

Dag Wærner


Mother Earth Blues Subpages